Ogłoszenie!

W okresie od 02 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku Miasto Wodzisław Śląski udzielać będzie dotacji celowej w wysokości 150 zł na miesiąc na każde dziecko zamieszkałe na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego objęte opieką w klubie dziecięcym. Zgodnie z podpisaną z Miastem Wodzisław Śląski umową w okresie otrzymywania dotacji zobowiązani jesteśmy do pomniejszania wysokości miesięcznych opłat za objęcie opieką dziecka (tzw. „czesne”) o kwotę uzyskanej od Miasta dotacji celowej. Ewentualne uwagi dotyczące udzielanych dotacji należy kierować do Biura Spraw Społecznych Urzędu Miasta Wodzisławia Ślaskiego ul. Bogumińska 4B.
Dodatkowo w tym samym okresie roku 2020 nasza instytucja otrzymała dotację z programu Maluch + 2020 na każde dziecko w wysokości 135 zł

Nasze propozycje: